OK VÄSTERBOTTEN

UTMANING
OK Västerbotten är Västerbottens största medlemsägda förening, med drygt 94 000 medlemmar. Föreningens främsta utmaning är att det dels finns en okunskap hos målgruppen (befintliga och potentiella medlemmar/kunder) kring vad som skiljer OK Västerbotten från konkurrenterna, dels vad OK Västerbotten är och erbjuder. Dessutom vet bara en liten del av medlemmarna att de faktiskt kan vara med och påverka OK Västerbotten. Vårt arbete syftar därför till att målgruppen ska välja OK Västerbotten och att den i större utsträckning ska veta vad OK Västerbotten är och står för. Kommunikationen ska även bidra till att attrahera nya medlemmar och kunder.

LÖSNING
Det är till vår fördel att OK Västerbotten representerar värden som är vitala för dagens konsumenter: delaktighet/delägarskap, lokal förankring och miljöhänsyn. Därför är och har det varit viktigt för oss att i vår kommunikation trycka på föreningens grundläggande ståndpunkter och värderingar, och tydligt presentera vad den står för: ”gemensamt”, ”lokalt” och ”hållbart”. Det ledde oss fram till det huvudbudskap vi har förmedlat under samarbetet: ”OK Västerbotten är en kooperativ förening i Västerbotten som arbetar långsiktigt och hållbart”. Vi har därefter drivit ett målstyrt, dialogbaserat och personligt kommunikationsarbete i egna, förtjänade och lånade kanaler, med tyngdpunkt på innehåll till OK Västerbottens Facebooksida och på lokala pressbearbetningar.

RESULTAT
När vi inledde samarbetet med OK Västerbotten 2013 hade föreningen 90 000 medlemmar och den förde ingen dialog via digitala/sociala kanaler. Pressbearbetningen hanterades reaktivt och pressutskicken var få. I slutet av 2015 hade föreningen över 94 000 medlemmar (+ 4 000 sedan samarbetets start) och över 500 följare på Facebook. Pressbearbetningen hanteras i dag proaktivt och OK Västerbotten har nu också ett pressrum (med samlat innehåll för journalister) på Cision. Den samlade räckvidden för 2015 var över 1 600 000 personer.