FRAMGÅNGSLAGEN / ÅSELE KOMMUN

UTMANING
Åsele kommun och Åseles näringsliv stod inför många olika utmaningar, men det främsta hotet mot det lokala företagslivet i Åsele var i grunden Jantelagen, det vill säga inställningen att ”du ska inte tro att du är något”.

LÖSNING
Vårt arbete vilade på insikten att människor vill och framför allt kan tro att de är något. För att övervinna/hantera den mest grundläggande utmaningen valde vi därför att ”skrota Jantelagen”. Vår centrala PR-idé blev att avskaffa Janetlagen och instifta Framgångslagen. Detta gjordes via flera interna och externa aktiviteter: Framgångslagen klubbades igenom i kommunfullmäktige, en näringslivsgala skapades och samtliga aktiviteter kommunicerades via media – som vi löpande bistod med pressmaterial och pressbilder. En betydelsefull del av pressinformationen var just ett fotografi av Åseles kommunchef när han stod vid den skylt som vi hade satt upp vid infarten till Åsele och som visade att ”Här upphör Jantelagen”.

RESULTAT
Med kampanjen nådde vi 3,9 miljoner personer och – viktigast – vi uppnådde det tydliga målet om en förändrad trend vad gäller de sjunkande placeringarna på Svenskt Näringslivs företagsranking. Åsele klättrade på rankingen för första gången på flera år: kommunen avancerade hela 41 platser. Med kampanjen vann vi Stora PR-priset 2012, där vi belönades just för vår kreativa men också effektiva PR-lösning.