Inventering

Vi inleder samarbetet med en inventering, bland annat i workshopform. Under inventeringen lär vi känna dig och din organisation, för att få förutsättningar att ge dig rätt rekommendationer i vårt fortsatta kommunikativa samarbete.

Omvärldsanalys

Hur uppfattas vi idag? Hur synliggörs vi i relation med våra konkurrenter? Vem kommer till tals på vår marknad och vilka påverkare bevakar den? Vad talas det om och vem för samtalet? Med hjälp av våra verktyg erbjuder vi en djupgående analys av ditt varumärkes medie- och omvärldsbild just nu. Resultatet är ett bra underlag inför affärs- verksamhets-, marknads- och kommunikationsplanering.

Varumärkesriktning

Vi hjälper dig att slå fast vilka associationer som ska vara kopplade till ditt varumärke och skapar en röd tråd som genomsyrar organisationen för en lång tid framåt.

Kommunikationsstrategi

Vi identifierar de huvudutmaningar som står i vägen för att din organisation ska kunna nå sina mål, hittar de insikter  och skapar effektiva PR- och kommunikationslösningar som löser utmaningarna. Vi beskriver vägen som går från där ni är i dag till den position ni vill ha i morgon.

Aktivitetsplan

Vi genomför ett idéarbete och sätter därefter upp en handfast plan för aktiviteter, antingen årsvis eller för en avgränsad period. Där sammanställer vi i detalj vilka insatser som ska göras, av vem, när, var och hur.

Innehåll

Utifrån de strategiska riktlinjerna producerar vi rätt budskap och innehåll som ska träffa relevanta intressenter och målgrupper. Detta innefattar innehåll som text, rörlig bild, foto och pressmeddelanden.

Spridning

Vi sprider budskap och innehåll till de påverkare och i de kanaler som ger bäst effekt. Det kan handla om exempelvis influencers och medier, interna kanaler som nyhetsbrev och webbplats och/eller externa digitala kanaler.

Påverkan

Vi ger dig stöd att driva interna och externa frågor i avsikt att förändra attityder till specifika affärskritiska frågor.

Kriskommunikation

Med vår hjälp lär du dig grunderna i kriskommunikation och får med dig verktyg som gör att du lättare kan möta och hantera krisen när den uppstår.

Krishantering

När krisen slår till är det avgörande att fatta kloka beslut på kort tid, i en stressig och pressad situation. Då är det klokt att ta stöd utifrån.

Bevakning och mätning

Vi erbjuder olika typer av bevakningar och mätningar – löpande eller i projektform. Det kan handla om allt från bevakning och mätning av synlighet i printmedia, onlinemedia, sociala medier eller bloggar, en kännedomsmätning för att stämma av nuläge eller att genomföra en mer komplett nollmätning som start för ert varumärkesarbete. Vi bevakar, mäter och följer också fortlöpande upp våra spridningsinsatser, till exempel på Facebook och i media.

Utbildning

Lär dig mer! Vi erbjuder bland annat följande utbildningar till dig och din organisation:

  • Mediaträning
  • Så blir du ett PR-geni
  • Kom igång digitalt
  • Så hanterar du krisen
  • Kommunikativt ledarskap
  • Normkreativ kommunikation
  • Så fångar du journalistens intresse