OK Västerbotten

Bakgrund: OK Västerbotten är en medlemsägd förening som driver 36 drivmedelsstationer, vilka samarbetar under varumärket OKQ8. Men det är inte bara fokus på drivmedel: stationerna fungerar också som post, restauranger, affärer, kaféer och mötesplatser. Västerbotten binds ihop tack vare föreningen – från kust till fjäll – vilket möjliggör liv i hela området.

Utmaning: I mitten av 2010-talet brottades föreningen med flera kommunikativa utmaningar. Det största: varumärket OKQ8 är känt bland allmänheten, men betydligt färre visste vad OK Västerbotten är och står för och vilken nytta föreningen gör i regionen och för medlemmarna. Dessutom var föreningen i skriande behov av föryngring.
Efter ett fördjupande insiktsarbete och varumärkesarbete kunde vi se att OK Västerbotten representerar värden som är vitala för dagens unga konsumenter, som:

• Delaktighet och delägarskap

• Hållbarhet

• Lokal förankring

Lösning: Vi valde att genomgående betona insikterna i kommunikationen, bevisföra det värde som OK Västerbotten ger och trycka på den kooperativa tanke som ligger till grund för verksamheten. Det landade i varumärkeslöftet Mer värde tillsammans och det raka budskapet i den pågående värvningskampanjen för fler medlemmar: Tillsammans är bäst.

Ett övergripande strategiskt beslut – grundat i det gedigna insiktsarbetet – var att lämna all traditionell marknadsföring och istället satsa fullt ut på PR, det vill säga kommunikation i egna, förtjänade och lånade kanaler. OK Västerbotten kunde därmed, med precision, börja rikta kommunikationen där den gör mest nytta: mot de viktigaste målgrupperna lokalt i Västerbotten.

För att väcka ännu mer uppmärksamhet och trycka på hur tillsammans faktiskt är bäst har OK Västerbotten också:

• Anordnat loppmarknad på alla stationer, för att samla in pengar till sjukdomsdrabbade barn i regionen

• Under lanseringsstarten av kampanjen samsänt live på Facebook, med alla 21 bemannade stationer

Detta utöver det dagliga arbetet med innehåll på Facebook, i nyhetsbrev och genom pressbearbetningar och efterföljande utrymme i lokalmedia.

Resultat:

• Medlemsantalet ökar stadigt och i dagsläget har OK Västerbotten 94 000 medlemmar

• Räckvidden i pressbearbetningarna har ökat från 0,5 miljoner under 2014 till 25 miljoner 2017

• Antalet följare på Facebook har under samma tidsperiod ökat med 44 procent, och engagemanget med 12 procent

• Kännedomen om OK Västerbotten i Västerbotten har stabiliserats på en nivå på 61 procent för spontan kännedom och 96 procent för hjälpt kännedom

 

Men viktigast: föreningens rörelseresultat har från 2015 till och med 2016 ökat med 6 miljoner kronor. Prognosen för 2017 ser ljus ut. Därmed kan OK Västerbotten fortsätta att utveckla sin service och sina stationer, och på det sättet fortsätta hålla länet levande.

Här är det kakor!

Vi använder cookies för att bättre förstå vad du som besökare uppskattar på vår webb samt för att kunna annonsera på sociala medier. Är det okej med dig? Läs vår integritetspolicy.