Huvudbild

Välj rätt influencer för ditt varumärke

Genom influencers finns det stora möjligheter att bygga upp en trovärdig och långsiktig relation med dina slutkunder. (Läs tidigare blogginlägg som förklarar vad en influencer är). För att samarbetet ska bli så bra så möjligt gäller det att välja rätt typ av influencer: nano, micro, macro eller mega. Det finns många åsikter kring grupperingar av influencers och hur dessa ska klassas utifrån antalet följare, deras trovärdighet och sätt att arbeta. Vi har samlat ihop och försökt tydliggöra olika typer av influencers. Vad som skiljer dem åt, vilka utmaningar som följer med antalet följare och vilka typer du bör samarbeta med och varför.

Olika typer av influencers:

Nano-influencer
Det kan vara du, din granne och till synes ”en vanlig person” som har mellan 10 till 1000 följare. Det innebär att det finns otroligt många Nano-influencers ute i världen. De kan ha följare av olika anledningar: kunskap, utseende, intressanta intressen, yrke etc. Följarna bor främst inom samma område, därför passar nano-influencers varumärken eller lokala företag som vill nå kunder inom ett specifikt område, eller för att bygga en genuin relation mellan målgrupp och aktuell vara eller tjänst.

Micro-influencer
En Micro-influencer är vanligtvis experter eller nischade inom ett visst ämne med ett antal följare på mellan 1000 till 10 000. I och med att de inte har supermånga följare hinner de svara på inkomna kommentarer och verkligen interagera med sina följare. Det betyder att en micro-influencer har byggt upp en stark och trovärdig relation med hens följare och deras inflytande fungerar lika effektivt som ”word-of-mouth.”

Macro-influencer
Denna grupp influencers har mellan 10 000 till 100 000 följare och många har Influenceryrket som heltidssyssla. De är vana att bli uppvaktade av olika varumärken, vilket är bra då hen är professionell och vet vilka delar som förväntas vid ett samarbete. Nackdelen kan vara att ett samarbete antingen kan kosta mycket eller vara svårt för ett företag att nå fram till. Detta eftersom många andra varumärken också tävlar om uppmärksamheten i hopp om att plockas upp som innehåll till hens kanaler.

Mega-influencer
Dessa influencers har störst antal följare, mellan 100 000 till flera miljoner. Det kan vara kändisar inom olika ämnen eller yrken: modell, sociala medier, musik, film, sport etcetera. Ja, mega influencers vinner alltid i antal likes, kommentarer och räckvidd. Men sett på totalen av följare och deras engagemang är det lägre siffror än ovan nämna influencergrupper. Om du som företag eller varumärke vill samarbeta med en mega influencer måste du ställa följande frågor: vilken är din primära marknad? Lokal, nationell eller global? Vill du att människor enbart ska känna till ditt varumärke eller ha en riktigt relation med det?

Margaux Dietz – från micro, till macro och nu mega

En influencer som verkligen har gjort en resa inom olika influencergrupper på relativt kort tid är Margaux Dietz. Hon började blogga 2014 men slog igenom stort under 2017 då hennes förlossningsklipp blev en av de mest sedda Youtube-klippen i Sverige under förra året. Det klippet banade hela vägen till utmärkelsen som Årets Influencer under ELLE-galan samt att hon deltar i årets upplaga av Let´s Dance. Dessutom fick hon samtliga partiledare att delta i hennes Youtube-kanal under formatet ”Partitempen”. I Dagens Media berättar Margaux om hur hon lyckades får partiledarna att ställa upp:

”Jag kör all in på en gång, helt enkelt. Jag satte ihop en presentation av “Partitempen” och skickade iväg en förfrågan till alla partiledare för att kolla av intresset. Alla svarade på en gång att de var jätteintresserade. De unga konsumerar inte media som den äldre generationen. Jag når ju hundratusen unika personer inom just den här svårnådda målgruppen, så jag trodde nog ändå att det skulle finnas ett stort intresse från politikerna.”

Stora utmaningar gällande trovärdighet och engagemang

Utmaningen för Margaux liksom andra macro och mega influencers är att behålla sin trovärdighet och genuina relation till sina följare, eftersom antalet följare gör det svårt att hinna interagera med alla. Dessutom finns det en stor risk att antalet sponsrade samarbeten lämnar en bitter eftersmak hos följarna. Enligt en brittisk undersökning från 2017 upplever 43 procent att influencers inte är trovärdiga och samarbetar med varumärken de själva inte tror på. 52 procent upplever att en influencer samarbetar med produkter de själva inte använder på riktigt, utan att de enbart har blivit betalade för att säga ”bra saker”. Andra kritiska röster om Influencers generella trovärdighet debatterar kulturjournalisten Martin Aagårds om i artikeln ”Smygreklam som yrke”.

Tänk långsiktigt

Precis som Linda Hörnfeldt skriver i sin bok ”Yrke: Influencer. Så gör du karriär på nätet” så måste vi tänka långsiktigt och trovärdigt när vi ska samarbeta med influencers. Hon beskriver det som följande:

”Vi lever i en marknadsföringsvärld där allt ska gå fort fort fort. Influencer marketing handlar om att dra ner takten. Slow marketing. Det handlar nämligen om människor här. Att lita på någons omdöme och att ta ett beslut baserat på det. Det handlar om att bygga upp en relation, inte bara mellan företag och influencer, utan också mellan företag och slutkund, följaren.”

Mitt tips är att samarbeta med flera olika nano och micro influencers och du vill etablera ditt varumärke. Då går det att på riktigt bygga upp en relation med flera parter under en längre tid. Det är många gånger mer prisvärt är snabba reklamkampanjer eller sponsrade samarbeten eftersom trovärdighet inte kan köpas för pengar.

Slutligen:

  • Macro och mega influencers har idag problem och utmaningar gällande trovärdigheten och engagemanget med sina följare. Ju fler följare, desto större utmaning.
  • Nano och micro influencers har större trovärdighet men kan vara svårare att identifiera utan extern hjälp.
  • Fokusera inte på antalet följare en influencer har, se det som ett riktvärde för att enklare kunna identifiera vilka influencers som passar just ditt varumärke. Profil, ämne, innehåll, trovärdighet och engagemang är alltid det primära.

 

Kontakta Åse eller någon annan av våra medarbetare för offert om du vill nå ut med ditt varumärke på ett trovärdigt och inspirerande sätt via influencers och andra påverkare.  

 

 

 Här är det kakor!

Vi använder cookies för att bättre förstår vad du som besökare uppskattar på vår webb samt för att kunna annonsera på sociala medier. Är det okej med dig? Läs vår integritetspolicy.